KBT terapi Malmö

I KBT terapi jobbar vi med ett  samspel mellan tanke känsla och handling.
Upplever du känslomässiga svårigheter, sorg eller konflikter i kärleksrelationen eller inom familjen?

Vanliga problem

Har du fastnat i negativa tankar och känner att du saknar energi och mening med livet? Kanske har du gått igenom svåra händelser som du upplever påverkar ditt liv? Du kan vara i kris, känna dig nedstämd, vara deprimerad,  ha oro eller ångest, låg självkänsla eller problem i relationer.

Oavsett vilket så kan det vara så att KBT kan vara ett steg i rätt riktning, för att hjälpa dig förbi de hinder som står i vägen, så att du ska kunna leva ditt liv så som du vill. Att du hittar de svar du behöver så att du med nya insikter och ny kunskap kan förändra icke önskvärda  beteenden.

Välkommen att höra av dig för KBT terapi Malmö

Vanliga problem som ofta behandlas med KBT

Där du får stanna upp och reflektera och få verktyg för att kunna hantera

Stress

Stress är en egentligen en naturlig reaktion, den gör oss mer fokuserade uppmärksammande och förbereder oss på att fly eller slåss. Det är när kroppen inte får den vila, får den sömn och återhämtning som den så väl behöver som stress kan bli ett problem. Har du blivit utsatt för stress och stora påfrestningar under en längre tid utan att du fått återhämta dig kan det leda till utmattningssyndrom.

Social ångest

Social ångest är en sorts rädsla för sociala situationer, som sätter igång känslor och tankar, som är är så jobbiga och oangenäma att du undviker sociala sammanhang. Eller att du försöker tvinga dig till dessa med ett starkt obehag som följd. KBT är den terapi som rekommenderas som ett förstahandsval av Socialstyrelsen för behandling av social ångest och även annan form av ångest.

Depression

Vid en depression kan man vara långvarigt trött, ha brist på energi, minskad eller ökad aptit. Intresset för det som händer runt omkring dig försvinner. Du känner dig likgiltig och vardagen kan bli tung och meningslös. Dina tankar blir mer och mer negativa och din självkänsla kan börja att urholkas. Samtalsterapi med KBT har ett starkt vetenskapligt stöd för att vara en effektiv behandling vid depression.

Ångest och oro

Ångest kan beskrivas som en stark känsla av oro eller rädsla vilket även kan påverka dig fysiskt som till exempel tryck över bröstet, hjärtklappning, andnöd, yrsel och svettningar. Att ha intensiv ångest är obehagligt men inte farligt. Det är när ångesten får en stark påverkan på din vardag och ditt dagliga liv som du kanske behöver hjälp med en KBT behandling.

Tvångssydrom (OCD)

Att ha OCD innebär att man i de flesta fall har både tvångstankar (ofrivilliga tankar) och tvångshandlingar (utförande av ritualer). Ritualer utförs för att försöka lindra eller för att förhindra obehagskänslor eller för att undvika en fruktad händelse. Tvångstankar upplevs av individen som meningslösa, inkräktande och orsakar oftast en kraftig ångest.

Problem i relationer

Har du återkommande problem i relationer? Du kanske upplever skam och missnöje med dig själv eller att du har svårt med att lita på andra. Eller du kanske har svårt med att sätta gränser. Det kan vara så att du kanske behöver prata om dina relationer i förhållande till relationen till dig själv. Relationsproblem är vanliga och påverkar oss på flera sätt i livet.

Samtalsterapi Malmö

Ibland upplevs problem som mer oklara, svåra att formulera och du känner ett missnöje med tillvaron. Negativa beteendemönster kan göra att tillvaron blir mer begränsad än den behöver vara.

Med samtalsterapi är det som att gå på en upptäcktsresa i sig själv, se saker ur nya perspektiv. Få mer kännedom om hur du skulle kunna leva det liv som du längtar efter.

Behandlingen utgår ifrån KBT (kognitiv beteendeterapi) med inspiration från ACT (Acceptance and Commitment Therapy).

Jag tar emot för samtal på mottagning i centrala Malmö. Har du inte möjlighet att komma till mig så utför jag även behandlingar och tjänster på distans med säker inloggning med BankID.

Varmt välkommen att kontakta mig för KBT terapi Malmö för mer information eller tidsbokning.

KBT terapi Malmö

Kognitiv beteendeterapi – En väg till förändring

KBT står för kognitiv beteendeinriktad terapi och är ett samlingsnamn för psykoterapier. Där du får möjlighet att förändra dina beteenden och tankemönster. Detta i syfte att minska psykologiska problem. 

KBT används med framgång vid många olika slag av psykiska problem som till exempel:

Varför KBT terapi

Det antas att människans tankar, känslor och beteenden ömsesidigt styr och påverkar varandra. KBT, kognitiv beteendeterapi, är en psykoterapeutisk behandlingsmetod inriktad på samspelet mellan tanke, känsla och handling. KBT är en strukturerad, aktiv och insikts befrämjande psykoterapi som är mer inriktad på nuet och på framtiden än på det förflutna.

Att människor har en naturlig drift att utvecklas och den roll som en terapeut har, är att hjälpa dig förbi de hinder som står i vägen, det är en grundsyn som KBT ansluter sig till.  

Vad gör man i KBT terapi

Arbetet i terapirummet anpassas alltid efter de behov du har, samtidigt som vi kommer överens om vilka mål du vill nå. Därför är ett gott samarbete med dig som klient alltid i fokus. För mig som terapeut är det viktigt, att du känner dig trygg med, att jag hjälper och vägleder dig, genom att aktivt lyssna, genom respekt och empati för dig som person, för att du ska hitta de svar du behöver.

Meningen med terapin är att hjälpa dig till ny kunskap, nya insikter och att hjälpa dig att förändra beteenden, utan att på något sätt fördöma, tolka eller ha förutfattade meningar.

I terapin får du lära dig att kan du inte kan kontrollera allt som händer runt omkring dig. Men att du faktiskt kan ta kontroll över hur du tolkar dina känslor och tankar och hur du hanterar saker i din omgivning. 

Kostnad

800 kr/session (50 min)
Parterapi eller Samtal med anhörig (60 min) 1 000 kr/session

Observera att jag inte är ansluten till vårdval psykoterapi i Skåne.

Uteblivna besök debiteras.

 

Parterapi Malmö

Jag baserar mitt arbete med parterapi på Integrative Behaviour Couples Therapy (IBCT).  I IBCT arbetar vi med samma teoretiska utgångspunkt som i modern KBT och då i syfte att hjälpa par att komma vidare i sin relation.

Relationsproblem är vanliga och påverkar oss på flera sätt i livet. Det kan vara vardagen som tar bort all lust eller återkommande konflikter kring viktiga områden. Det kan kännas svårt att kommunicera med varandra och irritation uppstår då lätt.

Kontakten börjar alltid med ett gemensamt besök. Därefter har man två individuella samtal vilket följs av gemensam återkoppling där vi då tillsammans planerar fortsatt behandling. Ni är givetvis välkomna på ett första förutsättningslöst samtal.

Kostnad

1 000 kr per parsamtal (ca 60 min)
800 kr per enskilt samtal

Pernilla Wilscher

Legitimerad Psykoterapeut

Jag heter Pernilla Wilscher och är legitimerad psykoterapeut och erbjuder psykologisk behandling med inriktning kognitiv beteendeterapi KBT (Kognitiv Beteende Terapi).

KBT TERAPI MALMÖ

Jag tar emot för behandling av problem såsom:

Min erfarenhet och utbildning

Jag har erfarenhet av barn, ungdomar och vuxna. Jag kan erbjuda dig och/eller ditt barn eller ungdom psykoterapi, samtal eller föräldrastöd. Tillsammans hjälps vi åt att hitta vad just du eller ni behöver hjälp med. Sedan 7 år tillbaka driver jag mitt eget företag med fokus på psykoterapi. Innan jag började jobba med psykoterapi, arbetade jag som barnsjuksköterska inom neonatalvården, som skolsköterska och inom primärvården och privat verksamhet. 

Vad gäller utbildningar så har jag examen från Kognio i Lund där jag har gått basutbildningen i psykoterapi (steg 1) med kognitiv beteendeterapeutisk inriktning. Jag har läst steg 2 utbildningen på Lunds Universitet med även här kognitiv beteendeterapeutisk inriktning. Jag är där med legitimerad psykoterapeut. Har även gått utbildning i ACT (Acceptance and Commitment Therapy) och parterapi (IBCT- Integrative Behavioral Couples Therapy).

 

Kontakta mig

Använd gärna formuläret nedan för kontakt så återkommer
jag så fort jag kan.

Copyright 2023 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå